Wśród sportowców takich jak koszykarze, piłkarze ręczni czy piłkarze nożni uszkodzenie więzadła krzyżowego przedniego jest bardzo powszechne. Najczęściej dochodzi do naderwania bądź zerwania więzadła podczas gry, gdy zawodnik wykonuje szybki zwrot, szybką zmianę pozycji, bądź podczas kontaktu z przeciwnikiem.

„Więzadła krzyżowe są najsilniejszymi stabilizatorami stawu kolanowego w płaszczyźnie strzałkowej, posiadają bardzo dużo receptorów odpowiadających za czucie głębokie stawu (proprioreceptory) oraz wpływają na regulację napięcia mięśni agonistycznych i antagonistycznych w czasie ruchu stawu. Przeznaczeniem więzadeł krzyżowych jest mechaniczne ograniczenie przemieszczania kości udowej względem kości piszczelowej oraz określenie położenia stawu w przestrzeni. Utrata funkcji powoduje brak prawidłowego wzorca ruchu kolana”*

Rehabilitacja pooperacyjna stanowi bardzo ważny aspekt usprawniania sportowca po urazie więzadeł krzyżowych i przebytej operacji. Zazwyczaj już na drugi dzień po zabiegu rozpoczyna się usprawnianie – wpływa to na skrócenie czasu powrotu do sprawności.

Pod czujnym okiem fizjoterapeuty pacjent uczy się chodzić o kulach, wykonywać ćwiczenia izometryczne (m.in. dla mięśnia czworogłowego uda) oraz ćwiczy propriocepcję. Czucie głębokie jest istotnym elementem, na który należy kłaść nacisk – dzięki niemu pacjent jest zdolny do rozpoznania wykonywanego ruchu, ma zdolność oceny położenia stawu w przestrzeni, a wszystko to pozwala na odtwarzanie funkcjonalnych wzorców ruchowych.

Trudno jest jednoznacznie określić która metoda jest najskuteczniejsza w usprawnianiu pacjentów po rekonstrukcji więzadła krzyżowego. Terapię należy dobierać indywidualnie do aktualnych potrzeb pacjenta – pozytywny wpływ na terapię mogą mieć techniki koncepcji PNF, treningu funkcjonalnego, techniki mobilizacji rzepki, praca nad koordynacją oraz stabilnością stawu kolanowego, a jako wspomaganie efektów terapii – kinesiotaping. Odpowiednio dobrane ćwiczenia wspierane fizykoterapią pomagają osiągnąć sprawność porównywalną do tej sprzed zabiegu.

* cytat z artykułu: Porównanie standardowych metod rehabilitacji u pacjentów po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego (ACL) z metodą PNF, Michał Dadej, Artur Durda, Dorota Pasek